9.2. Thêm mới Đơn dừng học

Bước 1: Tại Thanh Menu => Chọn Giảng dạy => Click Quản lý học viên => Chọn học viên muốn Thêm đơn dừng học

Bước 2: Tại trang Chi tiết học viên => Chọn tab Danh sách lớp đã ghi danh => Click chọn Lớp học muốn Thêm đơn dừng học.

Bước 3: Tại trang Báo cáo chi tiết học viên trong lớp => Chọn tab Đơn xin Dừng học => Click Thêm Đơn dừng học.

Bước 4: Tại trang chi tiết Đơn Dừng học

  • Mục 1: Hệ thống tự động cập nhật ngày bắt đầu dừng học là ngày tạo đơn và hiển thị Số dư học phí ước tính.

  • Mục 2: Nhập lý do và nguyên vọng khi dừng học của học viên.

  • Mục 3: Nhập thông tin tài khoản của học viên, phụ huynh (không bắt buộc).

  • Mục 4: Ân Lưu để hoàn tất đơn.

Last updated