Page cover image

11.3.1. Giảm giá trực tiếp

Chương trình giảm giá trực tiếp giúp thu hút học viên tiềm năng quan tâm và tìm hiểu về các lớp học tại Trung tâm.

1. Danh sách các chương trình giảm giá trực tiếp

Thanh Menu => Khuyến Mãi => Giảm giá

2. Thêm chương trình giảm giá trực tiếp mới

Click chọn "Thêm mới" ở góc trên bên phải màn hình để tạo chương trình giảm giá. Bảng thiết lập sẽ hiển thị.

Last updated