Page cover image

3.1. Quy trình ghi danh

Tại trang Danh sách hóa đơn ghi danh => Click chọn "Thêm mới" góc trên bên phải màn hình.

Hệ thống hiển thị trang chi tiết tạo hóa đơn:

Bước 1: Thêm tài khoản học viên

Chọn "Thêm mới học viên"

Nhập thông tin số điện thoại, ngày sinh và giới tính của học viên mới => Ấn "Lưu"

Lưu ý: Trường hợp học viên đã có tài khoản => Trung tâm điền số điện thoại của học viên, sau đó ấn vào biểu tượng kính lúp🔎 bên phải để hệ thống tìm kiếm và hiển thị thông tin của học viên.

Bước 2: Chọn lớp học

Chọn lớp học từ danh sách các lớp học đã khởi tạo. Để tạo lớp học mới => Xem Thiết lập lớp học

Lưu ý: Trường hợp không tìm thấy lớp thì F5 lại trình duyệt (tải lại trang) và thao tác lại

Bước 3: Chọn gói học phí

Chọn gói học phí ứng với lớp học đã chọn. Xem Chọn gói học phí

 • Để đăng ký học thử cho học viên => Chọn "Gói học thử"

 • Sau khi chọn gói học thử và hoàn thành ghi danh đăng ký học thử cho học viên, các buổi học thử sẽ được hiển thị trong "Danh sách học thử".

Bước 4: Chọn ngày bắt đầu học.

Chọn ngày học viên đăng ký bắt đầu học

Bước 5: Chọn phương thức thanh toán

Có 3 phương thức thanh toán là "Tiền mặt", "Chuyển khoản" ''Quẹt thẻ''

Nếu phương thức thanh toán là Chuyển khoản, bạn được yêu cầu đính kèm ảnh, thường bao gồm một trong các loại sau:

 • Ảnh chụp xác nhận số dư học phí

 • Ảnh chụp chuyển khoản

 • Ảnh trao đổi giữa Trung tâm và phụ huynh về phương án xử lý khác (chuyển phí sang cho người khác, hoặc chuyển phí sang lớp khác) ...

Bước 6: Chọn voucher giảm giá (nếu có)

Nhập mã voucher (nếu có). Xem chi tiết Cài đặt voucher

Bước 7: Nhập giảm giá khác (nếu có)

Áp dụng với trường hợp học viên được hưởng những ưu đãi đặc biệt khác ngoài các ưu đãi giảm giá đã quy định (Xem thiết lập khuyến mãi).

Bước 8: Nhập chuyển phí (nếu có)

Áp dụng với trường hợp học viên được nhận chuyển phí từ chính mình hoặc từ 1 học viên khác qua thao tác duyệt Đơn dừng học của trung tâm (Xem Duyệt đơn dừng học).

Bước 9: Kiểm tra lại thông tin và nhập ghi chú (nếu có)

Sau khi hoàn tất các nội dung trên, hệ thống sẽ tự động tính toán ra mức khuyến mãi mà học viên được hưởng dựa theo chương trình khuyến mãi được thiết lập và học phí học viên thanh toán.

Trường hợp 1: Trung tâm click chọn Lưu trên góc trên bên phải màn hình. Hóa đơn ở trạng thái Chờ xác nhận

 • Nếu kiểm tra và xác định hóa đơn bị sai: Người dùng chọn Xóa hóa đơn khỏi hệ thống và thêm mới hóa đơn ghi danh.

 • Nếu kiểm tra và xác định thông tin hóa đơn là chính xác: Người dùng ấn Phê duyệt => Lưu hóa đơn vào hệ thống

Trường hợp 2: Trung tâm click chọn Lưu và duyệt trên góc phải màn hình. Hóa đơn ở trạng thái Đã xác nhận.

 • Nếu kiểm tra và xác định hóa đơn bị sai:

 • Mục 1: Sao chép mã hóa đơn cần xóa

 • Mục 2: Click dấu 3 chấm góc phải hóa đơn cần xóa => Chọn Delete

 • Mục 3: Dán mã hóa đơn vừa sao chép

 • Mục 4: Click Xóa

Lưu ý: Chỉ khi dán chính xác mã hóa đơn thì hệ thống mới hiển thị nút Xóa

Last updated