Page cover image

2. Quy trình tuyển sinh

Bước 1: Thêm đăng ký liên hệ mới (leads)

Từ Thanh Menu => Click (1) Tuyển sinh => (2) Danh sách liên hệ => Hiển thị Danh sách liên hệ như dưới đây:

Ấn (3) Thêm liên hệ => Hiển thị màn hình để thêm liên hệ mới.

 • Mục 1: Điền thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng

 • Mục 2: Chọn Trạng thái. Ví dụ: Liên hệ mới, Đã kiểm tra, Học thử, Đã ghi danh hay Huỷ

 • Mục 3: Nhập Nguồn liên hệ: Ví dụ: Facebook, Người quen giới thiệu, Tiktok, Đi ngang qua, Call-in ...

Bước 2: Phân công tư vấn

 • Mục 4: Hệ thống tự động ghi nhận người tạo phiếu là nhân viên phụ trách cho liên hệ mới vừa tạo.

Lưu ý: Nếu muốn lựa chọn nhân viên phụ trách khác, có thể lựa chọn bằng cách click mục "Nhân viên" => Chọn nhân viên từ trong Danh sách. Xem thêm "Quản lý nhân viên".

Bước 3: Tư vấn và cập nhật tiến độ

Nhân viên cập nhật (1) trạng thái của khách hàng tiềm năng và (2) quá trình tư vấn. Có các trạng thái như sau:

 • Liên hệ mới: Cần liên hệ tư vấn

 • Kiểm tra: Đã kiểm tra và xếp lớp

 • Học thử: Đã học thử nhưng chưa ghi danh

 • Đã ghi danh: Đã ghi danh nhập học

 • Hủy: Không còn quan tâm đến lớp học tại Trung tâm

Bước 4: Kiểm tra trình độ & xếp lớp

 • Mục 1: Ngày học viên tiềm năng đăng ký kiểm tra trình độ

 • Mục 2: Ngày học viên thực kiểm tra trình độ

 • Mục 3: Bài kiểm tra trình độ và kết quả kiểm tra

 • Mục 4: Kết quả xếp lớp dựa trên độ tuổi, kết quả kiểm tra trình độ, các lớp hiện có của Trung tâm và nguyện vọng của học viên.

Bước 5: Học thử

 • Đăng ký học thử: Thêm hóa đơn ghi danh và chọn Gói học phí là học thử. Xem chi tiết tại "Quy trình ghi danh - Học thử"

 • Danh sách học thử: Thanh Menu => (1) Ấn chọn Tuyển sinh => (2) Ấn chọn Danh sách học thử => Hiển thị danh sách các đăng ký học thử như sau:

Bạn có thể lọc các đăng ký học thử theo:

 • Mục 3: Khoảng thời gian của Ngày đăng ký học thử.

 • Mục 4: Trạng thái điểm danh của học viên học thử. Trường hợp học viên chưa được điểm danh thì có trạng thái trống là "-"

 • Mục 5: Tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại của học viên học thử

Last updated