1. Thiết lập lớp học

1. Thêm mới lớp học

Tại Thanh Menu => Chọn Giảng dạy => Chọn Quản lý lớp học => Ấn nút "Thêm lớp" ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 1: Thiết lập thông tin chung, lịch học

Thông tin chung của lớp học bao gồm:

 • Mục 1. Tên lớp: Đặt tên lớp theo nội dung môn học. Ví dụ: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 ...

 • Mục 2. Môn học: Trung tâm lựa chọn các bộ môn trong danh sách, chọn Khác nếu lớp học nằm ngoài những bộ môn có sẵn.

 • Mục 3. Phương thức giảng dạy: Lớp hoạt động Offline hay Online

 • Mục 4. Độ tuổi: Trung tâm lựa trọn các độ tuổi của học viên có thể tham gia lớp học trong danh sách.

 • Mục 5. Tổng số buổi học: Số buổi học theo chương trình học quy định.

 • Mục 6. Thời gian (phút): Thời lượng 1 buổi học theo đơn vị phút.

 • Mục 7. Lịch học: Trung tâm lựa chọn lịch học cố định trong tuần

 • Mục 8. Ngày khai giảng: Ngày khai giảng của Lớp học => Hệ thống tự động tính toán Ngày kết thúc của lớp dựa vào Ngày khai giảng và Lịch học.

 • Mục 9. Sĩ số tối thiểu: Số học sinh tối thiểu để có thể mở lớp

 • Mục 10. Sĩ số tối đa: Số lượng học sinh tối đa có thể đăng ký học

 • Mục 11. Ảnh đại diện lớp học: Đăng tải hình ảnh minh hoạ cho lớp học để nội dung hiển thị được sinh động với học viên.

 • Mục 12. Mô tả chung: Thông tin chung về lớp học bao gồm chương trình học, mục tiêu đầu ra, giáo trình sử dụng, kiểm tra kết khóa ...

Điền các thông tin cần thiết và thêm ảnh đại diện lớp học. Sau đó click "Tiếp tục" ở góc dưới bên phải màn hình

Bước 2: Thiết lập chương trình học

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các buổi học theo chương trình học được thiết lập trước đó.

 • Ngày học & Giờ học : Hệ thống tự cập nhật từ Thông tin, lịch học.

Lưu ý:

 • Có thể sửa thời gian hoặc lùi lịch dạy khi buổi học không thể diễn ra như lịch thiết lập ban đầu.

 • Có thể thêm buổi học khi số buổi theo chương trình đã thiết kế trước kết thúc nhưng chương trình giảng dạy chưa kết thúc.

 • Có thể xóa buổi học khi tiến độ chương trình giảng dạy kết thúc sớm hơn dự kiến số buổi đã thiết kế trước.

Bước 3: Chọn gói học phí và định giá học phí

 • Mục 1: Chọn Gói học phí đã được thiết lập. Xem Thiết lập gói học phí

 • Mục 2: Nhập Đơn giá của 1 buổi học

 • Hệ thống sẽ tự động tính chi phí cả khóa học. Xong ấn "Tiếp tục", chọn Lưu để hoàn thành thiết lập lớp học.

Last updated