11.2. Thiết lập gói học phí

Hướng dẫn trung tâm xem và thiết lập gói học phí mới

1. Xem danh sách gói học phí

Tại Thanh Menu => Chọn Thiết lập => Click Gói học phí => Danh sách gói học phí sẽ được hiển thị.

2. Thiết lập gói học phí mới

Ấn chọn thêm mới gói học phí phía trên bên phải màn hình => Chọn gói học phí cần tạo

  • Mục 1: Gói Học thử: Trung tâm nhập số buổi học thử phù hợp với trung tâm

  • Mục 2: Gói Cả lớp: Gói cố định => Hệ thống sẽ hiển thị chính xác số buổi còn lại của cả lớp (tuỳ vào thời gian bắt đầu học của học viên).

  • Mục 3: Gói Combo: Trung tâm nhập số buổi học mong muốn (8 buổi, 12 buổi, 24 buổi ...)

  • Mục 4: Gói tuỳ chỉnh: Gói cố định => Hệ thống cho phép tự nhập số buổi mong muốn

Nhập số buổi học áp dụng cho gói => Sau đó ấn Thêm mới

Last updated