Page cover image

5.4. Điểm danh & nhận xét

1. Xem thông tin chi tiết buổi học

Từ màn hình thời khóa biểu => Chọn buổi học cần xem thông tin chi tiết

 • Mục 1: Thời gian học chi tiết

 • Mục 2: Giáo viên được phân công

 • Mục 3: Có thể sửa tiếu đề buổi học

 • Mục 4: Xem/cập nhật Link tham gia học online (nếu có)

 • Mục 5: Xem/cập nhật Link, video ghi hình buổi học (nếu có)

2. Thông tin bài học

Các bước cập nhập nội dung bài học của buổi học

 • Bước 1: Chọn tab "Thông tin bài học"

 • Bước 2: Nhập đầy đủ nội dung bài học theo chương trình học được thiết kế và thực tế giảng dạy trên lớp

 • Bước 3: Ấn "Xong". Hoặc "Hủy" để nhập thông tin lại từ đầu

Thông tin bài học thường bao gồm các nội dung sau

 • Nội dung giảng dạy: Có thể được xác định ngay từ đầu theo chương trình học được thiết kế

 • Bài tập về nhà: Các dạng bài ôn tập, có thể bao gồm hoặc không các bài tập giao cho học viên.

 • Lưu ý cả lớp của giáo viên: Những lưu ý chung. Tất cả học viên trong lớp sẽ đều xem được nội dung này

3. Điểm danh và nhận xét riêng học viên

Chọn tab Sổ liên lạc => Thực hiện điểm danh và nhập nhận xét của giáo viên dành cho từng học sinh

Thông tin này là riêng tư. Học viên sẽ chỉ xem được thông tin điểm danh và nhận xét của bản thân mình, không xem được thông tin của học viên khác

Giáo viên và nhân viên xem được thông tin điểm danh của tất cả các học viên.

Last updated