Page cover image

5.3. Tài liệu lớp học

Bước 1: Mở Danh sách lớp học (Xem lại hướng dẫn chi tiết tại mục Danh sách lớp học)

Bước 2: Mở lớp học => Chọn mục Tài liệu

  1. Muốn Xem tài liệu đã có => Click vào (1) đường Link / File của tài liệu để xem

  2. Muốn Thêm tài liệu mới => Click chọn (2) Thêm mới tài liệu

  3. Muốn Sửa hoặc Xóa tài liệu => Click chọn (3) biểu tượng Bút chì và Thùng rác

Bước 3: Nhập tên tài liệu, mô tả sau đó chọn Tải File hoặc Thêm link tài liệu => Sau đó click Lưu

Chuyển tài liệu sang chế độ không công khai (riêng tư) thì chỉ giáo viên của lớp và trung tâm mới xem được tài liệu.

Last updated