Page cover image

10.1. Quản lý nhân viên

Các bước quản lý nhân viên

 1. Danh sách nhân viên

 2. Thông tin chi tiết nhân viên

 3. Thêm nhân viên

 4. Phân quyền

Bước 1. Danh sách nhân viên

Tại Thanh Menu => Chọn Thiết lập => Click (1) Nhân viên => Hiển thị toàn bộ Danh sách nhân viên của Trung tâm như dưới đây

Có thể tìm kiếm nhân viên theo:

 • Mục 4: Export danh sách nhận viên ra file Excel

 • Mục 5: Lọc theo nhóm nhân sự

 • Mục 6: Lọc theo trạng thái nhận sự

 • Mục 7: Lọc theo từ khoá tên nhân viên

Bước 2. Xem/sửa tài khoản nhân viên

Chọn Xem/sửa

Bạn có thể sửa thông tin tài khoản của nhân viên như sau:

 1. Bật/tắt vai trò giáo viên của nhân viên: Nhân viên sẽ không thể truy cập được các tính năng giáo viên nếu bạn tắt vai trò này.

 2. Thay đổi Trạng thái: Đang hoạt động/ Dừng hoạt động. Nhân viên sẽ không thể truy cập được vào Trung tâm nếu ở trạng thái là "Dừng hoạt động"

 3. Thay đổi Nhóm: Nhân viên sẽ chỉ được các quyền tương ứng với Nhóm của mình

 4. Ghi chú khác: Các thông tin khác về nhân viên cho mục đích quản lý.

Bước 3. Thêm nhân viên

Click chọn Thêm nhân viên ở góc trên bên phải trang Danh sách nhân viên ở trên.

TH1: Nhân viên mới: Ấn "Thêm mới nhân viên" => Nhập các thông tin cần thiết để thêm mới tài khoản.

TH2: Nhân viên đã có tài khoản Ant Center: Điền số điện thoại => sau đó ấn vào biểu tượng kính lúp 🔎 bên cạnh để tìm kiếm thông tin

Last updated