Page cover image

1.1.1. Lùi buổi học

Hướng dẫn Trung tâm lùi lịch của buổi học cụ thể

Trung tâm thực hiện lùi buổi học trong các trường hợp sau

  • Ngày khai giảng của lớp bị hoãn

  • Buổi học bị hủy (ví dụ: giáo viên nghỉ mà không sắp xếp được giáo viên dạy thay. Buổi học rơi vào dịp nghỉ Lễ, Tết ....)

Lưu ý: Bạn chỉ có thể lùi buổi học trong vòng 72 giờ sau khi buổi học kết thúc.

Bước 1:

  • Tại Thanh Menu => Chọn Giảng dạy => Click Quản lý lớp học => Chọn lớp muốn lùi buổi học

  • Click vào dấu 3 chấm dọc => Chọn "Sửa"

Bước 2:

Click chọn mục Chương trình học => Lùi lịch dạy

Bước 3:

Hệ thống yêu cầu bạn xác nhận lại => Click chọn Lùi lịch

Last updated