7.1. Nhóm công việc

Cài đặt công việc theo từng nhóm giúp Trung tâm theo dõi phân chia, tổ chức công việc, phân công trách nhiệm, tăng cường chuyên môn và hiệu quả làm việc, theo dõi tiến độ và hiệu suất làm việc, tối ưu hóa tài nguyên và phân bổ công việc một cách hiệu quả.

Để thêm mới nhóm công việc, người dùng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại Thanh Menu => Chọn Công việc => Hiển thị trang Danh sách công việc => Ấn vào nút "Cài đặt nhóm" ở góc phải màn hình.

Bước 2: Trang Danh sách nhóm công việc sẽ được hiển thị => Thực hiện

  • Mục 1: Sửa nhóm công việc đã tạo trước đó

  • Mục 2: Thêm nhóm công việc mới

  • Mục 3: Xoá nhóm công việc đã tạo

  • Mục 4: Bật hoặc tắt hiển thị nhóm công việc

  • Mục 5: Lưu để hoàn thành

Last updated