Page cover image

7.2. Thêm & cập nhật công việc

Bước 1: Tạo mới công việc

 1. Trên thanh Menu, click chọn Công việc => Hiển thị Danh sách công việc.

 2. Sau đó click vào ô "Thêm công việc" ở góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Thông tin học viên

 1. Nhập Số điện thoại học viên cần chăm sóc

 2. Nhập họ và tên học viên cần chăm sóc

Bước 3: Chi tiết công việc

Hoàn thành các thông tin còn lại của bảng phân công (Như hình minh họa dưới đây) => Sau đó ấn Lưu.

Lưu ý

 • Các nội dung có dấu * là bắt buộc.

 • Bạn có thể tạo công việc và để "Người thực hiện" là chính bạn hoặc người khác.

 • Bạn có thể chọn "Người thực hiện" từ danh sách nhân viên hoặc giáo viên của Trung tâm

Bước 4: Sửa công việc

 1. Trên Thanh Menu click chọn (1) Công việc => Hiển thị danh sách công việc.

 2. Sau đó click vào (2) dấu ba chấm ở góc phải màn hình để hiển thị '' Xem và Sửa'' công việc.

 1. Công việc cần sửa sẽ được hiển thị như hình ảnh bên dưới. Sau đó Bạn nhập nội dung cần chỉnh sửa => Chọn " Lưu " để hoàn thành chỉnh sửa công việc hoặc chọn " Hủy" khi không muốn chỉnh sửa nữa.

Danh sách công việc

Trên thanh công cụ, click chọn Công việc => màn hình hiển thị Danh sách công việc.

Bạn có thể thực hiện lọc công việc chăm sóc khách hàng theo:

 • Mục 1: Export danh sách ra công việc ra file Excel

 • Mục 2: Khoảng thời gian

 • Mục 3: Danh mục

 • Mục 4: Trạng thái của công việc

 • Mục 5: Người thực hiện

 • Mục 6: Tìm kiếm theo tên/số điện thoại của học viên liên quan đến công việc

Last updated