Page cover image

10.4. Đơn nghỉ dạy & bảng công

Bước 1: Giáo viên tạo đơn nghỉ dạy

Bước 2: Trung tâm kiểm tra và duyệt đơn nghỉ dạy

  1. Xem Danh sách Đơn nghỉ dạy: Thanh menu => Đơn từ => Đơn nghỉ dạy

  2. Để xem chi tiết Đơn nghỉ dạy của giáo viên để kiểm tra và phê duyệt: Click dấu 3 chấm dọc, chọn ''Xem'' như dưới đây:

Trung tâm xem xét thời gian và lý do của việc nghỉ dạy, đối chiếu với Quy định để xác định Đơn nghỉ dạy có được duyệt hay không?

Trung tâm chọn "Xác nhận" hoặc "Từ chối". Đơn xin nghỉ sẽ cập nhật sang trạng thái được Xác nhận.

Bước 3: Phân công giáo viên dạy thay

Xem chi tiết tại Phân công giáo viên

Bước 4: Lớp học nghỉ do không tìm được giáo viên dạy thay

Xem chi tiết tại: Lùi buổi học

Bước 5: Theo dõi chấm công và lập bảng chấm công

Bảng công dạy theo dõi tự động theo từng khoảng thời gian, từng giáo viên, lớp học và buổi học giúp tính toán lương dạy được dễ dàng.

Để xem bảng công: Thanh Menu => Giảng dạy => Bảng công

Muốn xem bảng công của cá nhân Giáo viên nào đó, hãy chọn giáo viên trên thanh bộ lọc hoặc click vào tên của giáo viên trên bảng công => chọn mục Bảng công.

Xem thêm tại Chi tiết giáo viên.

Last updated